Κυβερoνασφάλεια

Ανάλυση ευπάθειας, κρυπτογράφηση επικοινωνιών, δοκιμή εισβολής, (DLS) και ασφαλής διαχείριση πληροφοριών.

Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο και οι απειλές στον κυβερνοχώρο προχωρούν πολύ γρήγορα, καθώς είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για οποιονδήποτε οργανισμό. Με την BNS θα έχετε τις μέγιστες πιθανές και διαφανείς πληροφορίες για το ποιος, πότε, πού και το γιατί συμβαίνουν απειλές, καθώς και το πιο σημαντικό πράγμα: θα σας βοηθήσουμε να τις αποτρέψετε και να τις εξουδετερώσετε με τον πιο αποτελεσματικό και εμπιστευτικό τρόπο στην αγορά.

Η BNS διαθέτει μια επαγγελματική ομάδα με αποδεδειγμένη εμπειρία και με υπηρεσίες κεντρικής τεχνολογίας που βρίσκονται στο Ισραήλ. Διαθέτουμε πραγματική ικανότητα παρακολούθησης όλων των ειδών απειλών 24 ώρες την ημέρα, διασφαλίζοντας έτσι την ταχύτερη αναμονή και αντίδραση σε οποιοδήποτε συμβάν που μπορεί να επηρεάσει εσάς ή τον οργανισμό σας.

Τι κάνουμε?

Η συμβουλευτική υπηρεσία BNS cybersecurity δημιουργεί πλήρως προσαρμοσμένες εταιρικές στρατηγικές, οι οποίες περιλαμβάνουν λύσεις που κυμαίνονται από ανάλυση ευπάθειας, κρυπτογράφηση επικοινωνιών, δοκιμή εισβολής, (DLS) πρόληψη απώλειας δεδομένων, διαχείριση διακομιστών και ασφαλείς σταθμούς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες?

Επικοινωνήστε μαζί μας και εξηγήστε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Στην BNS έχουμε απόλυτο σεβασμό για τις ρήτρες εμπιστευτικότητας και του επαγγελματικού απορρήτου.

Περισσότερες υπηρεσίες