Οροι και Προϋποθέσεις

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

SEFARAD TECHNOLOGIES SL,
Με: CIF B99507204
Διεύθυνση: Córsega 218,
4º-1ª, 08036 Barcelona

Η πρόσβαση στη διεύθυνση https://bnssecurity.com/ από οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου, συνεπάγεται αποδοχή και συμμόρφωση με τους γενικούς όρους υπηρεσίας και οποιαδήποτε άλλη συγκεκριμένη προϋπόθεση υπηρεσίας στην περίπτωσή του.

Αυτός ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να δημοσιοποιεί και να επιτρέπει τη γενική πρόσβαση όλων των χρηστών στις πληροφορίες, δραστηριότητες, προϊόντα, υπηρεσίες ή / και λύσεις που προσφέρονται από το bnssecurity.com.

Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο που προσφέρεται μέσω αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους που, ανάλογα με την περίπτωση, αντικαθιστούν, συμπληρώνουν ή / και τροποποιούν αυτούς τους γενικούς όρους. Επομένως, πριν από την πρόσβαση και / ή τη χρήση των εν λόγω Περιεχομένων, ο Χρήστης πρέπει επίσης να διαβάσει προσεκτικά τις αντίστοιχες συνθήκες.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Το bnssecurity.com είναι ένας ιστότοπος με δωρεάν πρόσβαση από χρήστες του Διαδικτύου.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου από οποιοδήποτε άτομο αποδίδει την κατάσταση του Χρήστη του ιστότοπου και την προσκόλληση στις παρούσες συνθήκες στην έκδοση που δημοσιεύθηκε τη στιγμή που προσχωρεί στην ίδια. Επομένως, το bnssecurity.com συνιστά στον Χρήστη να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης κάθε φορά που μπαίνει στον ιστότοπο.

Η bnssecurity.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές και τις ζημίες που προκαλούνται από την ακατάλληλη χρήση της υπηρεσίας.

2. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
2.1.1. Δωρεάν πρόσβαση στον ιστότοπο
Η πρόσβαση στη γενική ιστοσελίδα είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες.

2.1.2. Η υποχρέωση ορθής χρήσης της υπηρεσίας
Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με το νόμο, αυτούς τους Γενικούς Όρους, καθώς και με την ηθική και γενικά αποδεκτά καλά έθιμα και δημόσια τάξη.

Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να απέχει από τη χρήση της Υπηρεσίας για παράνομους σκοπούς ή αποτελέσματα, σε αντίθεση με ό, τι ορίζεται στους Γενικούς Όρους, επιβλαβές για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων ή ότι με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει ζημιά, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση ή επιδείνωση της Υπηρεσία ή για να αποτρέψετε την κανονική χρήση ή απόλαυση της Υπηρεσίας από Χρήστες ή το αντίγραφο της βάσης δεδομένων αποτελεσμάτων διαγωνισμών για δικές σας εμπορικές χρήσεις που δεν επιτρέπονται από το bnssecurity.com.

Ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις περιεχόμενες πληροφορίες στο προσωπικό του προφίλ, καθώς και για τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται μέσω των διαφόρων μέσων επικοινωνίας με άλλους χρήστες που παρέχονται στον Ιστό και πρέπει να γνωρίζει τη δυνατότητα προβολής των ίδιων από τρίτους.

2.3. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η bnssecurity.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χρήση της Υπηρεσίας στον Χρήστη και να αποτρέψει και να αφαιρέσει τις επικοινωνίες που πραγματοποιούνται μέσω αυτής, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε αυτούς τους Χρήστες που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους Γενικούς Όρους.

Ομοίως, το bnssecurity.com μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό ενός χρήστη και τη δυνατότητα χρήσης του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε μέρους του λόγω παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης ή τυχόν ειδικών όρων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ακολουθεί μια λίστα με τις μη επιτρεπόμενες ενέργειες κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας και οι οποίες μπορεί να είναι αιτία αναστολής της υπηρεσίας:

 • Δώστε ψευδή στοιχεία εγγραφής χρήστη.
 • Όταν ο χρήστης, μετά την εγγραφή, δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Όταν ο χρήστης προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία εκτός της κανονικής χρήσης και χωρίς να χρησιμοποιεί πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
 • Όταν ο χρήστης δημοσιεύει μεγάλο αριθμό αιτημάτων σε αυτό το μέρος και δημιουργεί φορτίο στο σύστημα.
 • Μη εξουσιοδοτημένη χρήση άλλου αναγνωριστικού αυτού του ιστότοπου ή κωδικού πρόσβασης.
 • Μια πράξη ισοδύναμη με μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή λόγω της αιτίας και του σχηματισμού ρωγμών ασφαλείας.
 • Παράνομες πράξεις.
 • Μια πράξη που περιλαμβάνει οποιοδήποτε έγκλημα.
 • Μια πράξη που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
 • Πράξεις που διαταράσσουν τη δημόσια τάξη και τα ήθη.
 • Γεγονότα που ερμηνεύονται ως κοινωνικά ακατάλληλη συμπεριφορά.
 • Όταν το bnssecurity.com κρίνει μια πράξη ως ακατάλληλη για τις χρήσεις και τα έθιμα του τομέα κ.λπ.
 • Όταν ο χρήστης παραβιάζει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

2.4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η παροχή της Υπηρεσίας έχει, αρχικά, μια απροσδιόριστη διάρκεια.

 Το bnssecurity.com, ωστόσο, εξουσιοδοτείται να τερματίσει ή να αναστείλει την παροχή της Υπηρεσίας. Όταν είναι εύλογα δυνατό, το bnssecurity.com θα προειδοποιήσει προηγουμένως τον τερματισμό ή την αναστολή της παροχής της Υπηρεσίας. Για οποιαδήποτε πρόταση ή πρόταση συνεργασίας, γράψτε μας ένα email στη διεύθυνση: bns@babel-ns.com.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (εγγραφή εμπορικού σήματος)

Το «bnssecurity.com» είναι ένα δεόντως καταχωρισμένο εμπορικό σήμα, επομένως απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε χρήση, αυτού ή οποιουδήποτε παρόμοιου αναγνωριστικού σημείου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση σχετικά με την προέλευση ή την ιδιοκτησία του, από τρίτα μέρη χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την SEFARAD TECHNOLOGIES, S.L.

Αυτός ο τομέας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση, σε σχέση με άλλες υπηρεσίες που δεν προέρχονται από την εταιρεία με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση μεταξύ των πελατών μας ή να δυσφημίσει την εταιρεία.

Αυτός ο ιστότοπος και τα περιεχόμενά του: περιγραφή και χαρακτηριστικά, κείμενο, εικόνες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, κουμπιά, αρχεία λογισμικού, συνδυασμοί χρωμάτων, καθώς και η δομή, η επιλογή, η ρύθμιση και η παρουσίαση προστατεύονται από ελληνικούς νόμους και διεθνείς συμφωνίες για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Σε καμία περίπτωση η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστό δεν συνεπάγεται παραίτηση, μεταβίβαση ή ολική ή μερική εκχώρηση των δικαιωμάτων που παρέχονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Αναπαραγωγή (εκτός από την προσωρινή λήψη από την τοποθεσία Web στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη ή διακομιστές μεσολάβησης), αντιγραφή, χρήση, διανομή, επαναχρησιμοποίηση, εκμετάλλευση, δημιουργία δεύτερων αντιγράφων, αποστολή, μετάδοση, τροποποίηση, εκχώρηση των περιεχομένων του Ιστού για οποιοσδήποτε σκοπός απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν έχει δοθεί προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.

Ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τα περιεχόμενα με επιμελή, σωστό και νόμιμο τρόπο και, συγκεκριμένα, δεσμεύεται να αποφύγει την καταστολή, την αποφυγή ή τη χειραγώγηση των «πνευματικών δικαιωμάτων» και άλλων δεδομένων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα της Sefarad technology, S.L. ή των ιδιοκτητών της που έχουν ενσωματωθεί στα περιεχόμενα της Πύλης, καθώς και σε συσκευές τεχνικής προστασίας ή σε οποιονδήποτε μηχανισμό πληροφοριών που μπορεί να περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Το bnssecurity.com έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται εδώ μονομερώς, πλήρως ή μερικώς. Οποιαδήποτε αλλαγή θα εμφανιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως και σε αυτό το νομικό σημείωμα. Η προσωρινή ισχύς αυτής της νομικής ειδοποίησης συμπίπτει με το χρόνο έκθεσής της, έως ότου τροποποιηθεί πλήρως ή εν μέρει από το bnssecurity.com.

Το bnssecurity.com μπορεί να τερματίσει μονομερώς, να αναστείλει ή να διακόψει τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου χωρίς τη δυνατότητα του χρήστη να ζητήσει αποζημίωση. Μετά την εν λόγω εξαφάνιση, ο χρήστης πρέπει να καταστρέψει κάθε πληροφορία που έχει σε οποιαδήποτε μορφή και που έχει ληφθεί μέσω του ιστότοπου ή μέσω των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μεμονωμένα στον χρήστη που χρησιμοποιεί τον εν λόγω ιστότοπο.