Πληροφορική στον κυβερνοχώρο

Εταιρική νοημοσύνη, Προστασία επωνυμίας, συμμόρφωση, ψηφιακή παρακολούθηση και πρόληψη και αναγνώριση κινδύνων.

H πληροφορική στον κυβερνωοχώρο, βοηθά στην πρόληψη καταστάσεων που επηρεάζουν την προσωπική δραστηριότητα ή τις νομικές, οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες μιας εταιρείας. Με την BNS θα μπορείτε να γνωρίζετε και να ελέγχετε ποιος, πότε, πού και γιατί συμβαίνουν απειλές, καθώς και τι πιο σημαντικό: θα σας βοηθήσουμε να τις αποτρέψετε και να τις εξουδετερώσετε στην πιο αποτελεσματική και εμπιστευτική αγορά.

Τη διαχείριση της υπηρεσίας νοημοσύνης στον κυβερνοχώρο BNS διαχειρίζεται μια επαγγελματική ομάδα με αρκετά χρόνια εμπειρίας και με δραστηριότητες και στις δύο ευρωπαϊκές χώρες και στο Ισραήλ. Οι αναλυτές μας που βρίσκονται στην Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική θα σας βοηθήσουν για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση κάθε είδους κατάστασης που μπορεί να εμποδίσει την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργία ενός ατόμου, ιδρύματος ή εταιρείας.

Τι κάνουμε?

Με τη χρήση των πιο προηγμένων εργαλείων στην αγορά και με το εμπειρία στο HUMINT σε κρίσιμες καταστάσεις, η BNS μελετά διεξοδικά κάθε περίπτωση, δημιουργεί μια εξατομικευμένη στρατηγική και εκτελεί το σχέδιο της πιο κατάλληλης και αποτελεσματικής δράσης για την καθημερινή ψηφιακή πραγματικότητα κάθε πελάτη.

Ορισμένες από τις εφαρμογές της υπηρεσίας ηλεκτρονικής νοημοσύνης της BNS περιλαμβάνουν εταιρική νοημοσύνη, προστασία μάρκας, συμμόρφωση, ψηφιακή παρακολούθηση, πρόληψη κινδύνων και αναγνώριση, καθώς και διαγραφή ευρετηρίου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες?

Επικοινωνήστε μαζί μας και εξηγήστε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Στην BNS έχουμε απόλυτο σεβασμό για τους επαγγελματικούς όρους εμπιστευτικότητας και απορρήτου.

Περισσσότερες υπηρεσίες